261

جلسه هشتم از دور هفتم

در جلسه هیات ممیزه؛

8 نفراز اعضاء هیات علمی ارتقاء یافتند

هشتمین نشست از دور هفتم هیات ممیزه دانشگاه، 21 مهرماه ۱۴۰۰، با دستور کار بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه دانشگاه‌های رازی و صنعتی،‌ برگزار شد.

در این جلسه، پس از بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه، تعداد 7 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی و 1 نفر از دانشگاه صنعتی در رشته‌های مختلف به شرح ذیل ارتقاء یافتند:


 

ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی:    

- دکتر کیومرث  زرافشانی(گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی)

- دکتر غلامرضا کریمی (گروه مهندسی برق)

     

ارتقا مرتبه از استادیاری به دانشیاری:

دکتر آرش آذری (گروه مهندسی آب)

- دکتر سیروس زین الدینی (گروه شیمی کاربردی)

دکتر عبدالحسین پرنو (گروه علوم ورزشی)

- دکتر حسین فلاحی (گروه زیست شناسی)

- دکتر نادر نادری (گروه مدیریت و کارآفرینی)

- دکتر عباس رضایی (گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی)

 


شناسه : 1484783