277

جلسه هفتم از دور هفتم

در جلسه هیات ممیزه؛

4 عضو هیات علمی دانشگاه رازی ارتقاء یافتند

هفتمین نشست از دور هفتم هیات ممیزه دانشگاه، 19 تیرماه ۱۴۰۰، با دستور کار بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه دانشگاه‌های رازی و صنعتی،‌ برگزار شد.

در این جلسه، پس از بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه، تعداد 4 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در رشته‌های مختلف به شرح ذیل ارتقاء یافتند:

 

ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی:    

- دکتر ناصر کریمی (گروه آموزشی زیست شناسی)

 

ارتقا مرتبه از استادیاری به دانشیاری:

1- دکتر طیبه ناصری (گروه آموزشی فیزیک)

2- دکتر لیلا ندرلو (گروه آموزشی مکانیک بیوسیستم)

3- دکتر محمدشریف کریمی (گروه آموزشی اقتصاد)


شناسه : 1484812