328

جلسه دهم از دور هفتم

در جلسه هیات ممیزه مورخ ۱۵ دی ۱۴۰۰

شش نفر از اعضاء هیات علمی ارتقاء یافتند

دهمین نشست از دور هفتم هیات ممیزه دانشگاه، ۱۵ دیماه ۱۴۰۰، با دستور کار بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه دانشگاه‌های رازی و صنعتی برگزار شد.

در این جلسه، پس از بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه، تعداد ۵ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی و ۱ نفر از دانشگاه صنعتی کرمانشاه در رشته‌های مختلف به شرح ذیل ارتقاء یافتند:

 

ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی:     

-دکتر سعید فعلی  (گروه مهندسی مکانیک)

ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری: 

-دکتر محمود خرمی وفا  (گروه زراعت و اصلاح نباتات)

-دکتر حجت دارابی (گروه آموزشی حقوق، تاریخ و باستان‌شناسی)

-دکتر حسن شرفی (گروه مهندسی عمران)

-دکتر امیرعباس منظمی (گروه علوم زیستی ورزش)

-دکتر غلامحسین روشنی (گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی)


 


شناسه : 2563224