تماس با ما

 آدرس:

کرمانشاه- باغ ابریشم- پردیس دانشگاه رازی- سازمان مرکزی-طبقه اول- هیات ممیزه دانشگاه رازی


تلفن:

۰۸۳ ۳۴۲۷۷۶۱۲

پست الکترونیکی: 

H.M.Razi@razi.ac.ir